Produkt dnia
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Decoupage.pl

 

I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu internetowego są przetwarzane przez :

Magdalenę Serafin wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Sklep „Szał dla Plastyków” w Krakowie

z siedzibą przy ul. Pijarskiej 2 (31-015 Kraków), NIP 679-000-71-39, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

2. Dane osobowe powierzane przez Klientów, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;

2) w celu rozpatrywania składanych reklamacji;

3) jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych,

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwić realizacje złożonych zamówień.

4. Powierzając Sklepowi swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

 

II. Zasady bezpieczeństwa

1. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Sklep dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:

1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

2) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3) proporcjonalne, dokładne i aktualne,

4) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

5) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

6) bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

2. Klient dla swojego bezpieczeństwa, powinien:

1) wylogowywać ze Sklepu internetowego po zakończonej każdej sesji. Wylogowanie ze strony internetowej nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;

2) zachować login i hasło do konta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywać danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

3) korzystać z programów antywirusowych oraz regularnie skanować dysk w poszukiwaniu wirusów;

4) korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów lub innych urządzeń, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane przez Klienta;

5) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, dbać, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać następna osoba, która będzie korzystała z tego komputera.

 

III. Informacje techniczne

1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie musi np. każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych przez Sklep internetowy, co umożliwia jego rozwój zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń Klienta i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

3. W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu internetowego, jego opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.

4. Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookie:

1) pliki niezbędne do działania Sklepu internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu internetowego jest niemożliwe;

2) pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach Sklepu internetowego. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;

3) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Sklep internetowy informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

4) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła,;

5) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep internetowy lub współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Kontrahenta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

6) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient ze Sklepem internetowym.

5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

6. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

8. Dane osobowe Kontrahenta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Sklep Decoupage.pl - serwetki do decoupage, papier do decoupage, papier ryżowy, przedmioty do zdobienia, klej do decoupage, lakiery do spękań,
Sklep internetowy od home.pl